opakovaná objednávka

Definícia pojmu opakovaná objednávka v ekonomickom slovníku. Výraz opakovaná objednávka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „opakovaná objednávka“

1. Objednávka od určitého odberateľa na určitý výrobok, na ktorý už bola predtým obdržaná. 2. Obstarávateľská objednávka na výrobok, na ktorý už bola predtým uskutočnená.