On the job training

Definícia pojmu On the job training v ekonomickom slovníku. Výraz On the job training sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „On the job training“

Forma tréningu na pracovisku.