(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ombudsman

Definícia pojmu Ombudsman v ekonomickom slovníku. Výraz Ombudsman sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Ombudsman“

Inštitúcia ombudsmana vznikla v roku 1809 vo Švédsku. Odtiaľ sa rozšírila do iných krajín sveta. V tejto súvislosti je zaužívané aj slovné spojenie poverenec občanov. Inštitút ombudsmana zakotvila v rámci EÚ Maastrichtská zmluva. Ombudsmana volí EP. Jeho právomocou je z vlastnej iniciatívy, z podnetu občanov Únie, alebo právnických osôb prešetrovať sťažnosti na byrokraciu (porušovanie zákonov, chyby, omyly a nedopatrenia) v činnosti inštitúcií a orgánov Spoločenstva, s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvej inštancie. Na základe výsledkov prešetrovania signalizuje príslušným orgánom zistené nedostatky, navrhuje konkrétne opatrenia a vydáva ročné správy. Ombudsman nemá sankčnú právomoc.

Už ste čítali?