(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ohodnotenie predávajúceho

Definícia pojmu Ohodnotenie predávajúceho v ekonomickom slovníku. Výraz Ohodnotenie predávajúceho sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Ohodnotenie predávajúceho“

Seller s Rating (ohodnotenie predávajúceho) – hodnotenie predávajúceho faktoringovou spoločnosťou z hľadiska jeho finančnej situácie za účelom preverenia úveruschopnosti a dôveryhodnosti pri poskytovaní zálohových platieb za postúpené pohľadávky. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Seller s Rating.

Už ste čítali?