(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ohodnotenie kupujúceho

Definícia pojmu Ohodnotenie kupujúceho v ekonomickom slovníku. Výraz Ohodnotenie kupujúceho sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Ohodnotenie kupujúceho“

Buyer s Rating (ohodnotenie kupujúceho) – hodnotenie kupujúceho faktoringovou spoločnosťou z hľadiska finančnej situácie za účelom stanovenia výšky úverového rizika, ktoré je možné prevziať za daného kupujúceho v prípade bezregresného faktoringu. Vykonáva sa na základe analýz finančných výkazov, dostupných informácií od špecializovaných agentúr a ďalších podkladov, ktoré vyžaduje faktor. Informácie o kupujúcich poskytnuté faktoringovou spoločnosťou sa považujú za dôverné. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Buyer s Rating.

Už ste čítali?