OECD

Definícia pojmu OECD v ekonomickom slovníku. Výraz OECD sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „OECD“

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj so sídlom v Paríži. Zoskupuje 30 členských krajín. Zameriava sa najmä na zlepšovanie hospodárskej a sociálnej politiky krajín a podporu udržateľného rozvoja.