(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Odvolateľný akreditív

Definícia pojmu Odvolateľný akreditív v ekonomickom slovníku. Výraz Odvolateľný akreditív sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Odvolateľný akreditív“

Revocable Letter of Credit (odvolateľný akreditív) – pri tomto druhu akreditívu má banka právo kedykoľvek zmeniť alebo anulovať akreditív, a to spravidla len z iniciatívy kupujúceho – importéra, z čoho vyplýva, že predávajúci – exportér musí mať voči kupujúcemu dôveru. Pretože táto forma akreditívu nie je vhodná pre medzinárodný obchodný styk, je jej uplatnenie v praxi veľmi zriedkavé. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Revocable Letter of Credit.

Už ste čítali?