odštepný sklad

Definícia pojmu odštepný sklad v ekonomickom slovníku. Výraz odštepný sklad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj.

Definícia výrazu „odštepný sklad“

Sklad, ktorý patrí istému predajnému miestu predajnej organizácii.