odstavný kilometer

Definícia pojmu odstavný kilometer v ekonomickom slovníku. Výraz odstavný kilometer sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „odstavný kilometer“

Vzdialenosť jedného kilometra prejdená pri odstavnej jazde motorového vozidla.