Odsadenie textu

Definícia pojmu Odsadenie textu v ekonomickom slovníku. Výraz Odsadenie textu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Odsadenie textu“

vzdialenosť textu od ľavého, resp. pravého okraja strany