(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

odpadové hospodárstvo

Definícia pojmu odpadové hospodárstvo v ekonomickom slovníku. Výraz odpadové hospodárstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „odpadové hospodárstvo“

je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.

Už ste čítali?