odosielateľ tovaru

Definícia pojmu odosielateľ tovaru v ekonomickom slovníku. Výraz odosielateľ tovaru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „odosielateľ tovaru“

Strana, uvedená v nákladnom liste, ktorá môže vystupovať ako prepravca a uzatvárať s dopravcom prepravnú zmluvu. Prepravcom môže byť aj príjemca vecí.