(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

odosielateľ

Definícia pojmu odosielateľ v ekonomickom slovníku. Výraz odosielateľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika, Manažment výroby.

Definícia výrazu „odosielateľ“

1. Organizácia alebo osoba, ktorá uzaviera s dopravcom prepravnú zmluvu; spravidla je uvedená v prepravnej listine menom a adresou (v námornej preprave sa používa aj názov naloďovateľ, ak ide o odosielateľa podávajúceho konosamentú zásielku). 2. Organizácia alebo osoba, ktorá sama alebo prostredníctvom inej osoby podáva zásielku na poštovú prepravu; spravidla je na zásielke uvedená a môže ňou disponovať až do dodania príjemcovi.

Právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenie alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára s dopravcom zmluvu o preprave tovarov alebo vecí.

Zdroj alebo pôvodca správy v komunikačnom procese.

Už ste čítali?