(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

odložená platba / deferred payment

Definícia pojmu odložená platba / deferred payment v ekonomickom slovníku. Výraz odložená platba / deferred payment sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „odložená platba / deferred payment“

úhrada poplatku v inom čase a na inom mieste ako je prijímaná dopravná služba, ako v banke, cez telefón a pod. – DEFERRED PAYMENT – – Payment of a fee at another time and location than the acquisition of the transport service, such as in a bank, at a petrol station or via telephone.

Už ste čítali?