(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

odkupná hodnota

Definícia pojmu odkupná hodnota v ekonomickom slovníku. Výraz odkupná hodnota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „odkupná hodnota“

Suma vyplatená poistenému väčšinou v prípade predčasného zrušenia poistnej zmluvy zo strany poistníka. Výška odkupnej hodnoty je závislá od doby uzavretia poistenia a od celkovej výšky dovtedy zaplateného poistného. Počas celého trvania poistenia je nižšia ako úhrnná výška dovtedy zaplateného poistného. Spolu s odkupnou hodnotou sú poistenému vyplatené aj dovtedy pripísané podiely na prebytku poistného.

časť hodnoty poistenia, ktorá sa vyplatí poistenému v životnom alebo dôchodkovom poistení v prípade zrušenia poistenia pred koncom doby trvania poistenia za predpokladu, že daný typ poistenia vytvára odkupnú hodnotu.

Už ste čítali?