(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Odkupná cena

Definícia pojmu Odkupná cena v ekonomickom slovníku. Výraz Odkupná cena sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Lízing.

Definícia výrazu „Odkupná cena“

po skončení finančného lízingu a po splnení všetkých zmluvných povinností, vzniká klientovi opcia na prevod vlastníckeho práva k predmetu lízingu. Môže byť symbolická, vo výške zostatkovej ceny alebo vyššia, než je zostatková cena.

Už ste čítali?