(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Odkladné podmienky

Definícia pojmu Odkladné podmienky v ekonomickom slovníku. Výraz Odkladné podmienky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality.

Definícia výrazu „Odkladné podmienky“

Obsiahnuté v Dohode pri predaji (dohoda o budúcej kúpnej zmluve), obmedzujú výkon zmluvy na výkon určitej udalosti. Zmluva nebude dodržaná pokiaľ nebude daná udalosť uskutočnená. Napríklad, kúpna zmluva môže podliehať zloženiu zálohy, stavebnému povoleniu. Aby bola platná, odkladná podmienka nemôže závisieť na náhode alebo samotnej vôli jednej zo strán. Anglický ekvivalent tohto výrazu je subject-to clauses.

Už ste čítali?