odbyt

Definícia pojmu odbyt v ekonomickom slovníku. Výraz odbyt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „odbyt“

1. Priamy, alebo nepriamy zákazník na úrovni obchodnej distribúcie. 2. Pozri: trh.