(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Odbory vedy a techniky

Definícia pojmu Odbory vedy a techniky v ekonomickom slovníku. Výraz Odbory vedy a techniky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Odbory vedy a techniky“

Odbor vedy a techniky je obsahovo vymedzená oblasť vedy a techniky, v ktorej sa uskutočňuje výskum a vývoj. Sústava odborov vedy a techniky sa člení na tieto skupiny odborov vedy a techniky: a) prírodné vedy, b) technické vedy, c) lekárske vedy, d) pôdohospodárske vedy, e) spoločenské vedy, f) humanitné vedy.

Už ste čítali?