odbor dopravy

Definícia pojmu odbor dopravy v ekonomickom slovníku. Výraz odbor dopravy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „odbor dopravy“

Časť dopravy charakterizovaná určitým organizačným celkom a riadením, používajúca prevažne určitý druh dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia; rozoznávame tieto odbory dopravy: železničnú, cestnú, riečnu, námornú, leteckú, mestskú a špeciálnu dopravu.