odber

Definícia pojmu odber v ekonomickom slovníku. Výraz odber sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „odber“

1. Tovar obdržaný zákazníkom od dodávateľa. 2. Množstvo tovaru obdržané zákazníkom od dodávateľa v určitom období a vyjadrené v kvantitatívnych alebo finančných vzťahoch.