ochranná sieť

Definícia pojmu ochranná sieť v ekonomickom slovníku. Výraz ochranná sieť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „ochranná sieť“

Drôtené pletivo zavesené na samostatných lanách pod nosnými a ťažnými lanami lanovky nad objektmi, ktoré treba chrániť proti pádu voza alebo materiálu z voza.