(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ochranná lehota

Definícia pojmu Ochranná lehota v ekonomickom slovníku. Výraz Ochranná lehota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Ochranná lehota“

Krátka definícia: Ochranná lehota je spravidla 42 dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 42 dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Definícia podľa zákona: Ochranná lehota je spravidla 42 dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 42 dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Špecificky je určená ochranná lehota u tehotných žien. V prípade, ak nemocenské poistenie zaniklo žene v období tehotenstva, ochranná lehota je vždy šesť mesiacov, nezávisle od toho, ako dlho trvalo nemocenské poistenie. Ak vznikne poistencovi nové nemocenské poistenie v období, keď mu plynie ochranná lehota, počet dní ochrannej lehoty získaný z nového nemocenského poistenia sa pripočíta k nevyčerpanému počtu dní ochrannej lehoty z predchádzajúceho nemocenského poistenia ale i tu platí zásada, že ochranná lehota nemôže byť viac ako 42 dní.

Už ste čítali?