(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Oceňovanie

Definícia pojmu Oceňovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Oceňovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Oceňovanie“

Stanovenie hodnoty alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V poisťovníctve ide najmä o určenie hodnoty rizika (pre stanovenie sadzby poistného), alebo poškodeného predmetu poistenia pre potreby vyplatenia poistného plnenia (poistnej náhrady). Hodnota sa stanovuje k dobe vzniku poistnej udalosti.

Stanovenie hodnoty, alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V poisťovníctve ide najmä o určenie hodnoty rizika (pre stanovenie sadzby poistného), alebo poškodeného predmetu poistenia pre potreby vyplatenia poistného plnenia (poistnej náhrady). Hodnota sa stanovuje k dobe vzniku poistnej udalosti.

Stanovenie hodnoty, alebo ceny majetkovej podstaty.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.