(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ocenenie rizika

Definícia pojmu Ocenenie rizika v ekonomickom slovníku. Výraz Ocenenie rizika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Ocenenie rizika“

Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je analýza rizík a stanovenie predpokladov vzniku škôd vo vecnom, finančnom a časovom faktore. Pre poisťovňu je ocenenie rizika dôležité pre stanovenie poistných podmienok a sadzby poistného.

(Underwriting) – pracovný postup, ktorého cieľom je posúdenie rizík a predpokladov vzniku škôd vo vecnom, peňažnom a časovom vyjadrení. Pre poisťovňu je ocenenie rizika dôležité na stanovenie podmienok poistiteľnosti a sadzby poistného.

Postup poisťovne, ktorého výsledkom je analýza rizík a stanovenie predpokladov vzniku škôd vo vecnom, finančnom a časovom faktore.

Už ste čítali?