(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obyvateľ samosprávneho kraja je oprávnený

Definícia pojmu Obyvateľ samosprávneho kraja je oprávnený v ekonomickom slovníku. Výraz Obyvateľ samosprávneho kraja je oprávnený sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Obyvateľ samosprávneho kraja je oprávnený“

– voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva, voliť predsedu a byť volený za predsedu, hlasovať v referende, zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva, obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené.

Už ste čítali?