(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obyvateľ je povinný

Definícia pojmu Obyvateľ je povinný v ekonomickom slovníku. Výraz Obyvateľ je povinný sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Obyvateľ je povinný“

– ochraňovať majetok obce, podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní živ. prostredia v obci, udržiavať poriadok v obci, poskytovať osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

Už ste čítali?