(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

obstarávací zoznam častí

Definícia pojmu obstarávací zoznam častí v ekonomickom slovníku. Výraz obstarávací zoznam častí sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „obstarávací zoznam častí“

Zoznam materiálov a komponentov, ktoré sú potrebné na výrobu určitého výrobku. Stanovuje požadované množstvo na každý výrobok, kód, opis, typ materiálu, výrobné a konštrukčné čísla, atď.

Už ste čítali?