(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obsah

Definícia pojmu Obsah v ekonomickom slovníku. Výraz Obsah sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Obsah“

zvyčajne sa nachádza na začiatku dokumentu, obsahuje názvy kapitol a podkapitol s číslami strán, na ktorých sa nachádzajú

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.