Obsah

Definícia pojmu Obsah v ekonomickom slovníku. Výraz Obsah sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Obsah“

zvyčajne sa nachádza na začiatku dokumentu, obsahuje názvy kapitol a podkapitol s číslami strán, na ktorých sa nachádzajú