(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obohatenie práce Job enrichment

Definícia pojmu Obohatenie práce Job enrichment v ekonomickom slovníku. Výraz Obohatenie práce Job enrichment sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Obohatenie práce Job enrichment“

Technika nefinančnej motivácie zamestnancov, ktorá poskytuje množstvo určených úloh, autonómie a voľnosti v realizovaní úloh, spätnej väzby s ohľadom na výkonnosť a uspokojenie z kompletizácie celkovej alebo čiastkovej práce spojenej s finalizáciou výrobku.

Už ste čítali?