(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obmedzenie sumy úrazovej dávky

Definícia pojmu Obmedzenie sumy úrazovej dávky v ekonomickom slovníku. Výraz Obmedzenie sumy úrazovej dávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Obmedzenie sumy úrazovej dávky“

Krátka definícia: Obmedzenie sumy úrazovej dávky. Definícia podľa zákona: Podľa § 111 ods. 2 zákona sa suma úrazovej dávky poskytovaná poškodenému s výnimkou pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie obmedzí podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa alebo právnickej osoby, v prípade nárokov osôb uvedených v § 17 ods. 2 zákona, ktorej sa čiastočne zbavil podľa § 196 ods. 2 až 5 Zákonníka práce, to znamená že sa zníži o mieru zavinenia poškodeného.

Už ste čítali?