(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obligácia

Definícia pojmu Obligácia v ekonomickom slovníku. Výraz Obligácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Obligácia“

(pozri pojem Dlhopis)

Typ cenného papiera, ktorý reprezentuje záväzok vydávajúcej strany, že splatí jeho nominálnu hodnotu k určitému dátumu a bude vyplácať fixný úrok v pravidelnom čase za určité časové obdobie.

Už ste čítali?