(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Objem poistného

Definícia pojmu Objem poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Objem poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Objem poistného“

Výška prijatého poistného za celú poisťovňu, skupinu poistení, poistné odvetvie, alebo jednotlivé poistné druhy. Môže sa rozlišovať na prijaté poistné alebo kmeňové poistné. Objem prijatého poistného predstavuje základ príjmov poisťovne – jej výnosy.

Výška prijatého poistného za celú poisťovňu, skupinu poistení, poistné odvetvie, alebo jednotlivé poistné druhy. Môže sa rozlišovať na prijaté poistné, alebo kmeňové poistné. Objem prijatého poistného predstavuje základ príjmov poisťovne – jej výnosy.

Už ste čítali?