objednávka na dovoz

Definícia pojmu objednávka na dovoz v ekonomickom slovníku. Výraz objednávka na dovoz sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „objednávka na dovoz“

Požiadavka na dovoz určitého množstva tovaru, ktorý má byť dovezený v určený deň alebo v určitom časovom období na základe hromadnej objednávky, ktorá bola predložená už v predchádzajúcom skoršom termíne.