(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

obhajoba

Definícia pojmu obhajoba v ekonomickom slovníku. Výraz obhajoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „obhajoba“

Verejné vystúpenie, ktorým sa preukazuje, že predložená práca spĺňa podmienky kladené na daný druh práce. Obhajoba záverečnej práce sa deje pred skúšobnou komisiou, keďže ide o súčasť štátnej skúšky. Obhajoba rigoróznej práce, dizertačnej práce alebo habilitačnej práce prebieha pred komisiou, ktorej zloženie stanovuje zákon.

Už ste čítali?