obeh obalu

Definícia pojmu obeh obalu v ekonomickom slovníku. Výraz obeh obalu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „obeh obalu“

Časový úsek od naplnenia návratného k spotrebiteľovi po opätovné naplnenie prázdneho obalu.