obeh kontajnera

Definícia pojmu obeh kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz obeh kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „obeh kontajnera“

Čas od okamihu pristavenia kontajnera na plnenie po jeho nasledujúce pristavenie na plnenie.