(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obecný úrad

Definícia pojmu Obecný úrad v ekonomickom slovníku. Výraz Obecný úrad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Obecný úrad“

– výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, písomnú agendu orgánov obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.