(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obecná rada

Definícia pojmu Obecná rada v ekonomickom slovníku. Výraz Obecná rada sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Obecná rada“

– iniciatívny, výkonný, kontrolný orgán obecného zastupiteľstva. Zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, najviac 1/3 z počtu poslancov. Spôsobilá rokovať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.