Obec

Definícia pojmu Obec v ekonomickom slovníku. Výraz Obec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Obec“

– samostatný územný samosprávny a správny celok SR.