Občianska infraštruktúra

Definícia pojmu Občianska infraštruktúra v ekonomickom slovníku. Výraz Občianska infraštruktúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Občianska infraštruktúra“

pojem zahŕňa školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotnícke zariadenia, pamäťové a fondové inštitúcie, kultúrno-spoločenské a osvetové zariadenia, zariadenia poskytujúce záchranné služby.