(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obchody s jednodňovými peniazmi

Definícia pojmu Obchody s jednodňovými peniazmi v ekonomickom slovníku. Výraz Obchody s jednodňovými peniazmi sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Obchody s jednodňovými peniazmi“

realizujú sa prostredníctvom tzv. automatických operácií a slúžia na riadenie jednodňovej likvidity, signalizovanie zámerov menovej politiky a vytváranie pásma pre jednodňové sadzby peňažného trhu. Automatické operácie sa realizujú decentralizovane prostredníctvom národných centrálnych bánk. Rozdeľujú sa na:

Slúžia na riadenie likvidity bánk.

Už ste čítali?