(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

obchodovateľný doklad

Definícia pojmu obchodovateľný doklad v ekonomickom slovníku. Výraz obchodovateľný doklad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „obchodovateľný doklad“

Doklad, ktorý zakladá dispozičné a vlastnícke právo na tovar a ktorý sa môže previesť na inú osobu rubopisom alebo odovzdaním (tradíciou); tým sa prevádza na ďalšiu osobu i vlastnícke právo na tovar, čo umožňuje obchodovať s týmto dokladom ako so samostatným tovarom; obchodovateľné doklady, napr. konosament, skladný list, náložný list, vydací list, sú cennými papiermi.

Už ste čítali?