(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obchodný register

Definícia pojmu Obchodný register v ekonomickom slovníku. Výraz Obchodný register sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu „Obchodný register „

Verejný zoznam vedený na príslušnom súde, v ktorom sú zapísané subjekty zaoberajúce sa podnikateľskou činnosťou.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.