(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky

Definícia pojmu Obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky v ekonomickom slovníku. Výraz Obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky“

Sú dokumentom, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a poskytovateľom finančnej služby a sú spravidla súčasťou zmluvy o finančných službách. Súčasťou obchodných podmienok sú napríklad: definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia, zrušenia bežného účtu, spôsob vykonávania platobného styku, spôsob spoplatňovania poskytovaných služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne.

Už ste čítali?