(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obchodné podmienky,

Definícia pojmu Obchodné podmienky, v ekonomickom slovníku. Výraz Obchodné podmienky, sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Obchodné podmienky,“

(Všeobecné obchodné podmienky) – Obchodné podmienky je dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej bankovej zmluvy. Súčasťou obchodných podmienok sú napríklad definície pojmov, spôsob zriadenia vedenia, zrušenia bežného účtu, spôsob vedenia platobného styku, spôsob spoplatňovania bankových služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne. Obchodné podmienky podobne ako cenníky musí banka zverejniť na svojich pobočkách a na internete. Banka musí klienta o zmenách informovať.

Už ste čítali?