obchodná prepravná rýchlosť

Definícia pojmu obchodná prepravná rýchlosť v ekonomickom slovníku. Výraz obchodná prepravná rýchlosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „obchodná prepravná rýchlosť“

Rýchlosť premiestnenia osôb alebo dodania vecí, konečná zmena vopred vyhlásenej prepravnej rýchlosti, ktorá je zapríčinená technickými, technologickými, obchodnými, administratívnymi prekážkami alebo prekážkami iného charakteru.