obchod

Definícia pojmu obchod v ekonomickom slovníku. Výraz obchod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „obchod“

Komerčné spojenie medzi dvomi, alebo viacerými individuálnymi trhmi.