(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

obal označený akostnou značkou uic

Definícia pojmu obal označený akostnou značkou uic v ekonomickom slovníku. Výraz obal označený akostnou značkou uic sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „obal označený akostnou značkou uic“

Obal, ktorý zodpovedá vyhláseným podmienkam v medzinárodnej železničnej preprave CIM a má predpísanú akostnú značku stanovenú Medzinárodnou železničnou úniou (UIC).

Už ste čítali?