(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obal

Definícia pojmu Obal v ekonomickom slovníku. Výraz Obal sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika, Železničná logistika.

Definícia výrazu „Obal“

obalový prostriedok alebo súbor prostriedkov určených k ochrane výrobkov pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, k zabráneniu škôd, ktoré by mohli výrobky spôsobiť svojmu okoliu, a umožniť alebo uľahčiť obeh a spotrebu výrobkov.

Prepravný obal zodpovedajúci STN, ktorý chráni obsah zásielky pri preprave pred stratou a poškodením, uľahčuje manipuláciu so zásielkou, vylučuje ohrozenie osôb, poškodenie iných zásielok a prevádzkových prostriedkov dopravcu.

Už ste čítali?